Hunajanjyvä 2021

Taidenäyttely ja konserttisarja – Kauttuan kylä, Eura / Art exhibition, film and concert series – Village of Kauttua, Eura

1.-31.8.2021, Ahlströmin kivinavetta, Tehtaantie 35, 27500 Kauttuan kylä, Eura.

Taiteilijat/Artists:

Veli Granö
Kaino Wennerstrand
Helena Pulkkinen
Rusto Myllylahti
Aurora Ala-Hakula
Breakup
Matti Harju

Muki Bu Mudiubi
Miša Skalskis / Ang3l_sp1der
Grey Park
Pink Twins
Forces
Eilien

Juhani Liimatainen & Kaino Wennerstrand
lintulintu
Murrettumeri
Helena Pulkkinen
Pink-187
Romance Relic
Olli Aarni
Elatu Nessa

YHTEISTYÖSSÄ: TUO TUO Arts, 100Lotus, Efra Ry, Mikko Väänänen, Euran Aluehuolto Oy, Äänentoistojärjestelmän on rakentanut Tatu Nenonen.

Hunajanjyvässä olennaiseksi muodostuu paikka, aika ja tilanne, jossa teokset tapahtuvat ja ovat olemassa. Hunajanjyvä sijaitsee Kauttuan kylässä Eurassa, vanhan ruukin alueen Ruukinpuiston lähimaastossa, mutta myös striimattuna internetissä.

Ruukinpuiston läpi kulkeva Pyhäjärvestä virtaava joki, ja sen koski jakaa tilaa – Pyhäjärvestä päin katsottuna, Hunajanjyvä jää vasemmalle puolelle, Ruukin sydän oikealle.

Miten kannattelisimme toisiamme unohtamatta omien historioidemme painoa, kuinka toisaalta hyödyntää oman historiansa painovoima ja painaa maata muillekin virtaavammaksi

Olemme järvellä-

Meidän ekosysteemillä on väliä, me hengitämme toisiamme ja toisiimme
Muistellaan hetki tapahtumaa elämässä, joka rikkoi vallitsevan systeemin, sai niin sanotusti hetkellisesti “vettä keuhkoihimme”.

Aikomuksellisuus pysyä hengissä silloin kun olimme vielä veden varassa, kiduksellisia. Vesi kannattelee meidän historiaamme: kuinka saisimme sen virtaamaan meissä eteenpäin, jäämättä patoutumaksi ja tukkeumaksi.

Arvostamme ajatustasi paikasta ja ajasta: elokuu 2021, Tehtaantie 35, Kauttuan kylä, Eura <3

ENG

In the exhibition, the place, time and situation where the works take place and exist are essential. Honey Grain is located in the village of Kauttua in Eura, in the vicinity of Ruukinpuisto in the old Ironworks district, but also streamed on the Internet.

The river flowing from Pyhäjärvi through Ruukinpuisto, and its rapids, divides the space – when viewed from Pyhäjärvi, the Honey Grain remains on the left, Ruukki’s heart on the right.

How we would support each other without forgetting the weight of our own histories – on the other hand – how to take advantage of the gravity of our own history and make the land more fluid to others.

We are at the Lake-

Our ecosystem matters, we breathe each other and on each other.Let’s recall a moment of an event in life that broke the prevailing system, so to speak, momentarily “watered our lungs”.

The intention to survive while we were still living in the water, with gills. Water supports our history: how do we make it flow forward in us, without remaining dammed and clogged.

VEDEN VARASSA

Aurora Ala-Hakula

  1. Vesistöt nimetään yleensä muotonsa perusteella. Eura pitäjännimi tunnetaan 1420-luvulta lähtien. Se palautuu muotoon *etra ja sen taustalla on ’(vesi)suonta, vesireittiä, väylää’ merkinnyt kantagermaanin sana 1 . Nimi on alun perin tarkoittanut alueella virrannutta lyhyttä jokea, jonka ympärille pitäjä syntyi. Useimmat Suomen paikannimet, joiden merkitystä emme suoraan ymmärrä, tarkoittavat jotain alueen luonnossa ilmennyttä asiaa. Ne ovat samalla matka kielen historiaan ja varhaisiin elinympäristöihin.
  2. Lapsena haaveilin Euran Ahmasjärvellä kokemuksista, jotka ovat mahdollisia toisille eläinlajeille, toisenlaisina hetkinä, toisenlaisin aistein ja ennen kaikkea toisenlaisissa ruumiissa. Haaveilin aistimuksista, jollaisia järvessä asuvilla ankeriailla oli ja jotka vastasivat niiden elämänrytmiä, nälkää ja mieltymyksiä. Jos olisin vain voinut kokea ankeriaiden muodonmuutokset! Halusin vaihtua läpinäkyvästä toukasta sukupuolettomaksi lasiankeriaaksi. Se oli suurin toiveeni! Tämän jälkeen olisin kasvanut kelta-ankeriaaksi ja kokenut elämän makeassa vedessä naaraana ja rannikolla uroksena. Eikä tässä vielä kaikki! Olisin halunnut elää pimeässä järven pohjassa ja aistia toisistaan poikkeavien vesistöjen hajut. Unelmoin odottamattomasta ja hätkähdyttävästä vaelluksesta Sargassomerelle. Halusin vaeltaa hopea-ankeriaana epäinhimillisiin vesistöihin, missä Kuun ja Auringon planetaariset liikkeet olisivat vaikuttaneet ympärilleni pakkautuvan veden virtauksiin.
    Minulta kysyttiin onneksi varsin harvoin, miksi haluan isona. Lapsena uneksin loputtomista muodonmuutoksista ja syvän meren pimeydestä. Ruokin itseäni yhä tällä mykällä materialla.
  3. Merkittävät asiat vaikuttavat meihin aina paljon enemmän kuin osaamme aavistaa. Yhtäkkiä, kaiken muuttuessa, me huomaamme, että olemme olleet aina osa asian näkymätöntä vaikutusta. Vesi näyttelee suurta roolia Maan tulevaisuuden tapahtumissa ja elämän jatkumisessa. Vesi on läpinäkyvää, koska emme pysty havaitsemaan valon aallonpituutta, jota se imee itseensä. Vesi on ristiriitaista nestemäistä maata, sillä se on elämän kannalta välttämätöntä mutta samanaikaisesti se on jatkuvasti liikkeessä. Meret ovat täynnä epäinhimillistä vettä, joka epäonnistuu ihmisen palvelemisessa. Planeetat ovat meren vuorovesille paljon läheisempiä kuin yksikään nisäkäs haaveineen. Kuun ja Auringon painovoima ja Maan pyöriminen liikuttavat planeetan merivesien virtauksia. Ihmisen on aika väistyä näyttämöltä veden tieltä ja nöyrtyä. Me voimme antaa tilaa muille elollisille. Emme ymmärrä Maan vesistöjen planetaarista luonnetta. Elämän hauraat rakenteet voivat jatkua veden varassa.

1 Nimen selitys löytyy Kotimaisten kielten keskuksen julkaisusta Suomalainen paikannimikirja (2007).

Julkaistu