Veden varassa

Riikka Ala-Hakula

  1. Vesistöt nimetään yleensä muotonsa perusteella. Eura pitäjännimi tunnetaan 1420-luvulta lähtien. Se palautuu muotoon *etra ja sen taustalla on ’(vesi)suonta, vesireittiä, väylää’ merkinnyt kantagermaanin sana 1 . Nimi on alun perin tarkoittanut alueella virrannutta lyhyttä jokea, jonka ympärille pitäjä syntyi. Useimmat Suomen paikannimet, joiden merkitystä emme suoraan ymmärrä, tarkoittavat jotain alueen luonnossa ilmennyttä asiaa. Ne ovat samalla matka kielen historiaan ja varhaisiin elinympäristöihin.
  2. Lapsena haaveilin Euran Ahmasjärvellä kokemuksista, jotka ovat mahdollisia toisille eläinlajeille, toisenlaisina hetkinä, toisenlaisin aistein ja ennen kaikkea toisenlaisissa ruumiissa. Haaveilin aistimuksista, jollaisia järvessä asuvilla ankeriailla oli ja jotka vastasivat niiden elämänrytmiä, nälkää ja mieltymyksiä. Jos olisin vain voinut kokea ankeriaiden muodonmuutokset! Halusin vaihtua läpinäkyvästä toukasta sukupuolettomaksi lasiankeriaaksi. Se oli suurin toiveeni! Tämän jälkeen olisin kasvanut kelta-ankeriaaksi ja kokenut elämän makeassa vedessä naaraana ja rannikolla uroksena. Eikä tässä vielä kaikki! Olisin halunnut elää pimeässä järven pohjassa ja aistia toisistaan poikkeavien vesistöjen hajut. Unelmoin odottamattomasta ja hätkähdyttävästä vaelluksesta Sargassomerelle. Halusin vaeltaa hopea-ankeriaana epäinhimillisiin vesistöihin, missä Kuun ja Auringon planetaariset liikkeet olisivat vaikuttaneet ympärilleni pakkautuvan veden virtauksiin.
    Minulta kysyttiin onneksi varsin harvoin, miksi haluan isona. Lapsena uneksin loputtomista muodonmuutoksista ja syvän meren pimeydestä. Ruokin itseäni yhä tällä mykällä materialla.
  3. Merkittävät asiat vaikuttavat meihin aina paljon enemmän kuin osaamme aavistaa. Yhtäkkiä, kaiken muuttuessa, me huomaamme, että olemme olleet aina osa asian näkymätöntä vaikutusta. Vesi näyttelee suurta roolia Maan tulevaisuuden tapahtumissa ja elämän jatkumisessa. Vesi on läpinäkyvää, koska emme pysty havaitsemaan valon aallonpituutta, jota se imee itseensä. Vesi on ristiriitaista nestemäistä maata, sillä se on elämän kannalta välttämätöntä mutta samanaikaisesti se on jatkuvasti liikkeessä. Meret ovat täynnä epäinhimillistä vettä, joka epäonnistuu ihmisen palvelemisessa. Planeetat ovat meren vuorovesille paljon läheisempiä kuin yksikään nisäkäs haaveineen. Kuun ja Auringon painovoima ja Maan pyöriminen liikuttavat planeetan merivesien virtauksia. Ihmisen on aika väistyä näyttämöltä veden tieltä ja nöyrtyä. Me voimme antaa tilaa muille elollisille. Emme ymmärrä Maan vesistöjen planetaarista luonnetta. Elämän hauraat rakenteet voivat jatkua veden varassa.

1 Nimen selitys löytyy Kotimaisten kielten keskuksen julkaisusta Suomalainen paikannimikirja (2007).

Julkaistu