Konserttisarja

Puolivälijuhla 14.8.2021

(Näyttelytilassa ja stream, Tehtaantie 35. Konsertit alkavat klo 19:00)

19:00 Eilien

20:00 Pink Twins

21:00 Miša Skalskis / Ang3l_sp1der

22:00 Muki Bu Mudiubi

23:00 Grey Park

00:00 Forces

*

Toinen pääkonserttipäivä 21.8.2021

(Näyttelytilassa ja stream, Tehtaantie 35. Konsertit alkavat klo 19:00)

Juhani Liimatainen ja Kaino Wennerstrand

lintulintu

Murettumeri

Helena Pulkkinen

Pink 187

Romance Relic

*

Konsertit erikoislokaatioissa

IRL/URL(STREAM)

1.9. Päätöskonsertti: Olli Aarni (paikka: Hiittenkari, Pyhäjärvi)

22.8. Elatu Nessa

14.8. Eilien (Alisen kosken ranta)

TBA Sisilisko & W (Terassitalo)

Julkaistu

Olemme järvellä

Hunajanjyvä -näyttelyssä olennaiseksi muodostuu paikka, aika ja tilanne, jossa teokset tapahtuvat ja ovat olemassa. Hunajanjyvä sijaitsee Kauttuan kylässä Eurassa, vanhan ruukin alueen Ruukinpuiston lähimaastossa, mutta myös striimattuna internetissä.
Ruukinpuiston läpi kulkeva Pyhäjärvestä virtaava joki, ja sen koski jakaa tilaa – Pyhäjärvestä päin katsottuna, Hunajanjyvä jää vasemmalle puolelle, Ruukin sydän oikealle.
Miten kannattelisimme toisiamme unohtamatta omien historioidemme painoa, kuinka toisaalta hyödyntää oman historiansa painovoima ja painaa maata muillekin virtaavammaksi

Olemme järvellä-

Meidän ekosysteemillä on väliä, me hengitämme toisiamme ja toisiimme
Muistellaan hetki tapahtumaa elämässä, joka rikkoi vallitsevan systeemin, sai niin sanotusti hetkellisesti “vettä keuhkoihimme”.
Aikomuksellisuus pysyä hengissä silloin kun olimme vielä veden varassa, kiduksellisia. Vesi kannattelee meidän historiaamme: kuinka saisimme sen virtaamaan meissä eteenpäin, jäämättä patoutumaksi ja tukkeumaksi.

Arvostamme ajatustasi paikasta ja ajasta: elokuu 2021, Tehtaantie 35, Kauttuan kylä, Eura <3

Julkaistu

Veden varassa

Riikka Ala-Hakula

  1. Vesistöt nimetään yleensä muotonsa perusteella. Eura pitäjännimi tunnetaan 1420-luvulta lähtien. Se palautuu muotoon *etra ja sen taustalla on ’(vesi)suonta, vesireittiä, väylää’ merkinnyt kantagermaanin sana 1 . Nimi on alun perin tarkoittanut alueella virrannutta lyhyttä jokea, jonka ympärille pitäjä syntyi. Useimmat Suomen paikannimet, joiden merkitystä emme suoraan ymmärrä, tarkoittavat jotain alueen luonnossa ilmennyttä asiaa. Ne ovat samalla matka kielen historiaan ja varhaisiin elinympäristöihin.
  2. Lapsena haaveilin Euran Ahmasjärvellä kokemuksista, jotka ovat mahdollisia toisille eläinlajeille, toisenlaisina hetkinä, toisenlaisin aistein ja ennen kaikkea toisenlaisissa ruumiissa. Haaveilin aistimuksista, jollaisia järvessä asuvilla ankeriailla oli ja jotka vastasivat niiden elämänrytmiä, nälkää ja mieltymyksiä. Jos olisin vain voinut kokea ankeriaiden muodonmuutokset! Halusin vaihtua läpinäkyvästä toukasta sukupuolettomaksi lasiankeriaaksi. Se oli suurin toiveeni! Tämän jälkeen olisin kasvanut kelta-ankeriaaksi ja kokenut elämän makeassa vedessä naaraana ja rannikolla uroksena. Eikä tässä vielä kaikki! Olisin halunnut elää pimeässä järven pohjassa ja aistia toisistaan poikkeavien vesistöjen hajut. Unelmoin odottamattomasta ja hätkähdyttävästä vaelluksesta Sargassomerelle. Halusin vaeltaa hopea-ankeriaana epäinhimillisiin vesistöihin, missä Kuun ja Auringon planetaariset liikkeet olisivat vaikuttaneet ympärilleni pakkautuvan veden virtauksiin.
    Minulta kysyttiin onneksi varsin harvoin, miksi haluan isona. Lapsena uneksin loputtomista muodonmuutoksista ja syvän meren pimeydestä. Ruokin itseäni yhä tällä mykällä materialla.
  3. Merkittävät asiat vaikuttavat meihin aina paljon enemmän kuin osaamme aavistaa. Yhtäkkiä, kaiken muuttuessa, me huomaamme, että olemme olleet aina osa asian näkymätöntä vaikutusta. Vesi näyttelee suurta roolia Maan tulevaisuuden tapahtumissa ja elämän jatkumisessa. Vesi on läpinäkyvää, koska emme pysty havaitsemaan valon aallonpituutta, jota se imee itseensä. Vesi on ristiriitaista nestemäistä maata, sillä se on elämän kannalta välttämätöntä mutta samanaikaisesti se on jatkuvasti liikkeessä. Meret ovat täynnä epäinhimillistä vettä, joka epäonnistuu ihmisen palvelemisessa. Planeetat ovat meren vuorovesille paljon läheisempiä kuin yksikään nisäkäs haaveineen. Kuun ja Auringon painovoima ja Maan pyöriminen liikuttavat planeetan merivesien virtauksia. Ihmisen on aika väistyä näyttämöltä veden tieltä ja nöyrtyä. Me voimme antaa tilaa muille elollisille. Emme ymmärrä Maan vesistöjen planetaarista luonnetta. Elämän hauraat rakenteet voivat jatkua veden varassa.

1 Nimen selitys löytyy Kotimaisten kielten keskuksen julkaisusta Suomalainen paikannimikirja (2007).

Julkaistu